• Onderzoek Human Involved Architecture

  Momenteel is Global Architects samen met studio Ginko & Kiemkracht gestart met het onderzoek ‘Human Involved Architecture’. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van het Stimuleringsfonds voor Architectuur, Haagse Hogeschool, TU-Delft, WSA en AT Osborne.

  Centraal staat het ontwerpen van een sociaal duurzaam leefklimaat in een stedelijke omgeving door de toepassing van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), waarbij de identiteit van de omgeving en de toekomstige bewoners centraal staan.

  Het vooronderzoek Human Involved Architecture is reeds afgerond. Hierin is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van CPO als middel voor stedelijke vernieuwing in jaren '60-‘70-wijken.

  Het vervolgonderzoek zal plaatsvinden in de jaren '60-'70-wijk Mariahoeve.

 • Advertenties

Human Involved Architecture tijdens de Haagse Energiebeurs

De Haagse Energiebeurs is een groot succes geweest. Met naar schatting 3.000 bezoekers was de Haagse Energiebeurs voor het onderzoeksteam van Human Involved Architecture  een groot succes. Bewoners uit de stad Den Haag en belangstellende zijn op de hoogte gebracht van de door ons gehanteerde wijkaanpak ter bevordering van het sociaal- en ecologische duurzaam leefklimaat … Lees verder

Huidige plannen stedelijke vernieuwing

In de door de gemeenteraad vastgestelde “Toekomstvisie Mariahoeve” (september 2008) is het ruimtelijke en programmatische kader aangegeven waarbinnen de stedelijke vernieuwing (herstructurering) van Mariahoeve gaat plaatsvinden. Begin 2007 heeft de gemeente een convenant cq samenwerkingovereenkomst afgesloten met de woningcorporaties HaagWonen, Staedion en Vestia Zuidoost om de achteruitgang van Mariahoeve te keren. Kort samengevat worden de … Lees verder

CPO en duurzaam bouwen

Wanneer puur gekeken wordt naar de investering is duurzaam bouwen doorgaans duur. Dit betekent dat voor een investeerder, die bouwt met een winstoogmerk, duurzaam bouwen minder interessant is dan voor een investeerder die ook de eindgebruiker is, waarbij de investering in duurzaam bouwen zichzelf terug verdient. Echter, veel ‘bouwers’ hebben een duwtje in de rug … Lees verder

Wijkanalyse Mariahoeve 05 juli 2011

Resultaten veldwerk wijkbezoek 05-07-2011 Denenburg (Staedion); gesprekken met bewoners. Denenburg (Combinatie particulier verhuur en eigen bezit) Robijnhorst (Haagwonen); groot achterstallig onderhoud, bewoners groeperen zich en gaan momenteel gesprekken aan met Haagwonen over beheer groen, entrees, plekken fietsen, plaatsen liften voor de ouderen. Aan de Ivoorhorst ligt een ecologische zone. De bewoners zien het echter als … Lees verder

Wijkanalyse Mariahoeve 30 juni 2011

Resultaten veldwerk wijkbezoek 30-06-2011 Hendrinaland (Staedion); gesprekken met bewoners; behoefte aan verbetering leefomgeving, waterpomp. De kleine Loods; expositie Droomhuizen van leerlingen Diamant college kennisgemaakt met Paul van de Plasse, directeur Kleine Loods. De Horst (Gemeente); groeibriljant van waaruit de wijk kan groeien, dit voormalig buurtcentrum wordt momenteel als tijdelijk schoolgebouw gebruikt. Zwedenburg (Particulier); verlaten plein; kansen … Lees verder

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap als drager voor een sociaal en ecologisch duurzaam leefklimaat in een stedelijke omgeving

Het doel van het project is het onderzoeken van een vraag-gestuurde invulling, door de toepassing van CPO als kansrijke strategie van stedelijke vernieuwing in jaren ’60- ’70 wijken. De nadruk ligt op het onderzoeken van de mogelijkheden hoe buurtbewoners actief betrokken kunnen worden bij nieuwe initiatieven in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en … Lees verder

Waarom Mariahoeve?

Waarom Mariahoeve? Mariahoeve biedt dankzij de ruime groene opzet veel kansen voor duurzame stedelijke vernieuwing dat gedragen wordt door de bewoners. Een deel van de bewoners heeft bewust gekozen om in Mariahoeve te wonen voor het vele groen. Deze mensen zijn hierdoor al direct meer betrokken bij de wijk dan veel nieuwkomers en zijn daarmee … Lees verder

Waarom stedelijk vernieuwing in jaren 60- en 70 wijken?

Waarom stedelijke ’60-’70-wijken: Verwacht wordt dat de problematiek van de jaren ’60 en ’70-wijken een van de belangrijkste opgave van stedelijke vernieuwing gaat worden. In ‘7 statements’ geven de G32 (bron: 7 statements VROM, 19 januari 2010), de 32 grootste gemeenten, aan dat de problematiek in wijken uit de jaren zestig en zeventig uit de … Lees verder

Waarom CPO?

Vaak krijg je samen meer voor elkaar dan alleen. Mensen kiezen er daarom voor hun woning met anderen te bouwen. Een groep gelijkgestemden ontwikkelt in dat geval in eigen beheer een project wat in omvang kan variëren tussen de 5 en 100 woningen. Dit wordt collectief particulier opdrachtgeverschap genoemd. Het kan gaan om nieuwbouw, maar … Lees verder

Human Involved Architecture op dag van de duurzaamheid in Den Haag

Op de dag van de duurzaamheid op 11 november 2010 stonden Global Architects, Studio Ginko en Kiemkracht in het kader van het onderzoek Human Involved Architecture op het evenement  Ontmoet en Groet Duurzaam Den Haag. Tijdens deze dag zullen geïnteresseerde professionals ingelicht worden over Human Involved Architecture . Vernieuwende sociaal en ecologisch duurzame methoden met betrekking op stedelijke vernieuwing … Lees verder

 • Team Hia

  Oeps: Twitter reageert niet. Wacht svp een paar minuten en ververs deze pagina.